RODO

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Rozdział   I - Sprzedaż i Marketing

Rozdział  II - Dostawcy

Rozdział III - Kandydaci do pracy, pracownicy

 

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera dane o tym, w jaki sposób przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe przez firmę Nova-Tech, z którym nawiązał(a) Pan(i) kontakt, współpracę.

 

 

Rozdział   I - Sprzedaż i Marketing

 1. Cele, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (wyszczególnione w punkcie 2  poniżej) w związku z następującymi celami:

 1. prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu środków elektronicznych oraz bez ich użycia, jak również prowadzenie  reklamy;

 2. zarządzanie możliwości związanych z prowadzeniem biznesu i śledzenie  takich możliwości;

 1. analiza zadowolenia klienta (przy czym "klient" oznacza zarówno naszych bezpośrednich klientów, jak również klientów końcowych);

 2. prowadzenie działań sprzedażowych, monitorowanie transakcji handlowych oraz innych wymaganych odrębnymi regulacjami;

 1. zarządzanie naszymi relacjami z (potencjalnymi) klientami, w tym analiza potrzeb biznesowych (potencjalnych) klientów oraz sposobu korzystania przez nich z naszych produktów i usług;

 2. udostępnianie klientom określonych usług online i dalsza optymalizacja oraz rozwój takich usług; a także analiza sposobu używania takich usług oraz generowanie statystyk dostępu;

 3. analizowanie i prognozowanie zapotrzebowania ze strony (potencjalnych) klientów;

 4. dokumentowanie interakcji (np. spotkania, rozmowy telefoniczne, wymiana korespondencji e-mailowej) z (potencjalnymi) klientami;

 5. zarządzanie całością procesu sprzedaży;

 6. zarządzanie odwiedzinami w naszych biurach;

 7. wysyłka próbek produktów i materiałów promocyjnych;

 8. organizacja zaproszeń na imprezy, wydarzenia itp.

Pozyskujemy dane bezpośrednio od Pani/Pana, naszych partnerów usługowych, dystrybutorów, Pani/Pana pracodawcy albo z publicznie dostępnych źródeł (np. media społecznościowe, źródła dostępne publicznie w Internecie).

Udostępnienie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w przypadku nieudostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych, możemy nie być w stanie przeprowadzać określonych procesów biznesowych, w tym marketingowych i sprzedażowych.

 1. Kategorie przetwarzanych danych i podstawy prawne przetwarzania

W pewnych sytuacjach możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), o której wyrażenie możemy poprosić oddzielnie:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy i pracodawcy, stanowisko służbowe, adres e -mail, numer telefonu - w zakresie w jakim są one wykorzystywane dla celów marketingowych.

Przetwarzamy także Pani/Pana dane osobowe, na podstawie naszego przeważającego usprawiedliwionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiającego się w realizacji celów wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 1. Przekazywanie danych osobowych

W związku z realizacją celów wymienionych powyżej, możemy przekazywać niektóre spośród Pani/Pana danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług IT;

 • inne podmioty z grupy Nova-Tech;

 • podmioty lub agencje świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu marketingu;

 • partnerzy dystrybucyjni;

 • partnerzy logistyczni/zaopatrzeniowi;

 • hurtownicy.

Niektórzy spośród odbiorców wskazanych powyżej mogą posiadć swoje siedziby i przetwarzają dane osobowe poza granicami Pani/Pana kraju. Poziom ochrony danych osobowych w innym kraju może nie być adekwatny do prawnego poziomu ochrony obowiązującego w Pani/Pana kraju. Dlatego też podejmujemy działania aby zagwarantować, że wszyscy odbiorcy danych osobowych będą zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu zawieramy na przykład stosowne umowy dotyczące udostępniania danych osobowych, oparte o Standardowe Klauzule Umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Umowy te udostępniamy na żądanie, które należy przesłać na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż uznamy to za rozsądnie niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania wskazanych w punkcie 1 powyżej, a także nie dłużej niż jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. W każdym wypadku będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa lub do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu, między innymi prawo do (po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach):

a - potwierdzenia czy i jakie dane osobowe Pani/Pana dotyczące są przez nas przechowywane i do otrzymania kopii takich danych

b - do żądania sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które okazałyby się niedokładne lub byłyby przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi wymogami oraz

c - do żądania ograniczenia przez nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

d - w pewnych okolicznościach, do sprzeciwienia się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych albo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych; taki sprzeciw lub takie odwołanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania sprzed odwołania zgody,

e - do żądania przeniesienia danych,

f - do poznania tożsamości osób trzecich, którym Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione i

g-  do złożenia skargi do właściwego organu.

 1. Nasze dane kontaktowe

Wszelkie wnioski i zapytania dotycząc niniejszej informacji, prosimy przekazywać korzystając z poniższych sposobów:

 1. Do Pani/Pana osoby kontaktowej w Nova-Tech;

 2. Ponadto, dane kontaktowe wszystkich oddziałów Nova-Tech można znaleźć tutaj: http://nova-tech.eu/kontakt.

Data ostatniej aktualizacji: 26 sierpnia 2019 r.