RODO

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W NOVA-TECH?

(w kontekście art. 13 Rozporządzenia RODO)

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: Nova-Tech sp. z o.o.   (zwany dalej Nova-Tech)
 • adres siedziby: Sulnowo 53B, 86-100 Świecie
 • numery ewidencyjne: NIP: 5811869450, REGON: 220174310;
 • rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Krajowy Rejestr Sądowy
 • tel: (+48) 52 331 66 83-84 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKONUJE SIĘ PRZETWARZANIE?

 • Nova-Tech przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Nova-Tech obowiązków prawnych (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);

  W JAKIM CELU PRZETWARZA SIĘ DANE?

 • • w celu prawidłowej realizacji zawartych umów;
 • • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu niezgodności z umową;
 • • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Nova - Tech;

JAKIMI UPRAWNIENIAMI DYSPONUJE OSOBA, KTÓREJ DANE PRZETWARZA NOVA-TECH?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Nova-Tech przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane  lub wszystkie z  następujących uprawnień:

 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Nova-Tech
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Nova-Tech

DO KOGO WNIEŚĆ SKARGĘ?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Nova-Tech danych osobowych należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe dostępne są pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

KTO, POZA NOVA-TECH, MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH?

Nova-Tech udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji  prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające dla Nova-Tech. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Nova-Tech uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Nova-Tech danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Nova-Tech przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH W NOVA-TECH

Nova-Tech nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych, które Nova-Tech uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Nova-Tech obowiązek prawny

Jest konieczne. W przeciwnym wypadku niemożliwe będzie zawarcie lub realizacja umowy jak również   wykonania działania na żądanie osoby, której dane dotyczą,